Charlotte G-Sandberg

Skulptur i stengods. Yrkesverksam sedan 1974 med egen verkstad från 1980.

  • Formgivning
  • Beställningsarbete
  • Tillverkning av mindre serier
...leran är för mig ett fantastiskt sätt att ge uttryck för en känsla, en rörelse, en bild som finns inom mig. Jag vill med min konst vara lättillgänglig, - att alla ska se vad jag vill uttrycka. Människor och djur gör jag inte för att efterlikna naturen, utan för att känna upplevelser i dem. En skulptur av en häst är inte bara en häst, utan ett utlopp av kraftfullhet och muskulatur i rörelse. Att skulptera är mitt sätt att leva.